Bởi {0}
logo
Fuzhou Emean Electric Machinery Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Bộ máy phát điện diesel/Bộ Máy phát điện xăng/Pin lưu trữ năng lượng/hệ thống năng lượng mặt trời
Thứ tự xếp hạng8 giao hàng đúng hạn trong Máy phát điện chạy xăngAnnual sales US $7,479,969Total floorspace (6,714㎡)Years in industry(11)Competitive OEM factory